top of page

FAQ

 • כיצד יוצרים קשר עם ההוצאה, לשם רכישת ספרים?"
  אלנהדה בע״מ הוצאת ספרים ודפוס - נצרת טל: 04-6554201
 • האם ניתן ללמד את הספר בכתות נמוכות או גבוהות יותר?
  לא צוין על כריכת הספר לאיזו כתה מחטיבת הביניים הוא מיועד כדי לאפשר למורה להתאים את הספר לרמת תלמידיו. הספר יכול להתאים לתלמידים ותלמידות של כתות ו' מצטיינות וכן לתלמידי כתות ח', שלא הספיקו לסיים את דרישות תכנית הלימודים של כתות ז'.
 • כיצד יוצרים קשר עם אמאל או שרה?
  ניתן ליצור קשר בכל שאלה שיש לכם\לכן למייל או לוואצאפ שלנו: המייל של אמאל amal16.80@gmail.com הפלאפון של אמאל 052-265-4953 המייל של שרה sara.hauptman@gmail.com הפלאפון של שרה 052-396-9627
 • האם אפשר לקבל הדרכה בית ספרית לגבי השימוש בספר?
  אנו הכותבות, אמאל ושרה, נשמח להגיע לבתי הספר כדי לתת הדרכה ולענות על שאלות לגבי השימוש בספר. את ההדרכה ניתן לתאם אתנו ישירות, או דרך ההוצאה.
bottom of page