top of page

לספר שלנו 12 יתרונות מרכזיים

יתרון ראשון

מצגות

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.33.45 אח׳.png

עבור המורים והמורות, לכל אחד מהטקסטים המופיעים בספר קיימת מצגת של הטקסט להקרנה בשיעור: הטקסט במצגת מנוקד, המצגת צבעונית ואטרקטיבית ולכל טקסט יש קריינות.

לאחר רכישת הספר תקבלו כונן נייד הכולל את המצגות.

 

המצגת מאפשרת לקדם את ההבעה בעל פה.

התלמידים משיבים לשאלות המורה לגבי כל שקף של המצגת.

התלמידים יכולים להעלות רעיונות לגבי השאלה: מה יקרה בשקף הבא?

מצגות

יתרון שני

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.33.59 אח׳.png

תפזורות מילים

תפזורות מילים הן כלי חווייתי לפיתוח אוצר מילים.

כמעט לכל טקסט של הספר צמודה תפזורת מילים:

· שיטות מגוונות של תפזורות

· תמיד בהקשר לטקסט הנלמד

· לפני או אחרי לימוד הטקסט

· דגש על פיתוח מיומנויות חשיבה

· התלמידים יכולים ליצור בעצמם תפזורות מילים לפי אותן שיטות

עמודים 292-272

תנך.png

יתרון שלישי

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.34.02 אח׳.png

יומן קריאה

יומן הקריאה מעצים את חוויית הקריאה בעברית:
· פיתוח אוצר מילים על ידי המפגש עם הטקסט, העלילה והדמויות.
· הזדהות עם הגיבורים
· טיפוח ההבעה בעל פה ובכתב

נאדיה מומלץ

סיפורה של נערה ערביה, הרוצה להגשים את החלום של להיות רופאה מאת גלילה רון פדר, הוצאת מילוא, תל אביב 1985 (עמוד 39)

נתונה מצגת למורה, התומכת בקריאת הספר בשלבים.

34283.jpg

יתרון רביעי

מדרשי תמונה

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.34.06 אח׳.png

מדרשי התמונה מעצימים את פיתוח ההבעה בעל פה בדרך חווייתית:

· הכנת תשתית של אוצר מילים לתיאור התמונה

· סיפור המקרה המוצג בתמונה

· חשיבה ושיחה בעקבות התמונה

· אפשרות להתמקד הן ברקע והן בדמויות:

     · הבעת דעה

     · הכנת שיחה בין הדמויות שבתמונה

     · התלמידים מכינים בקבוצות שאלות  ופעילויות למדרש תמונה

       אחר      

כל אחד ממדרשי התמונה מצוי גם במצגות עבור המורים

עמודים 110-93

תנך.png

יתרון חמישי

דו-שיח בכתב ובעל פה

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.34.10 אח׳.png

עם דגש על המעבר מהטקסט הדבור לטקסט הכתוב ולהיפך

· לאורך הספר התלמידים קוראים (קריאה בתפקידים) דיאלוגים נתונים.

· התלמידים לומדים את מאפייני הדו שיח בעזרת המחוון.

· התלמידים נדרשים ליצור דו שיח בהקשר לטקסט הנלמד ומציגים אותו במליאת הכיתה כשיחה חופשית/ דבורה ו/או על ידי הקראה בתפקידים מתוך הטקסט שכתבו.

עמודים 218-213

תנך.png

יתרון שישי

קידום הבעה בכתב

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.34.14 אח׳.png

שלב א: במדור ״לשיחה ולכתיבה״

כתיבת תשובות קצרות בהתייחס לטקסט הנלמד

שלב ב: במדור ״אנו כותבים״

מטלות כתיבה להצגת דעה אישית, עמדה לגבי הטקסט או אחת מהדמויות, כתיבת סיום נוסף לסיפור ועוד הרבה.

כל אחת מהמטלות כוללת הדרכה.

שלב ג: מטלת כתיבה למתקדמים

בחירת נושא וכתיבת טקסט מלא, למשל דו שיח, מכתב אישי או סיפור מקרה אישי בהקשר לטקסטים הנלמדים.

עמודים

תנך.png

· דו שיח: 219-213

· מכתב אישי: 220-219

· סיפור מקרה: 223-221

יתרון שביעי

תוכן הנוגע לחיי התלמידים

מעברים

התייחסות רחבה ומקיפה להתחלות החדשות שחווים התלמידים והתלמידות בכניסתם לחטיבת הביניים, כמו למשל מורים חדשים, חברים חדשים, דרישות שונות ועוד הרבה.

בספר טקסטים שונים המאפשרים התייחסות אל הנושא מנקודות מבט שונות, יחד עם מעברים נוספים, לדוגמה תינוק חדש במשפחה או מעבר דירה.

בספר המעברים מוצגים כשינוי לטובה בזיקה למושג ״התחלה חדשה״.

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.34.19 אח׳.png

עמודים 39-9

תנך.png

לאכול בריא

שלושה טקסטים עיוניים מעניינים, המוסרים מידע חשוב על מאכלים בריאים. הדגש על ״ארוחת בוקר בריאה״ על פי האסלאם ודברי הרמב״ם ועל רכיבים בריאים בארוחה שלוקחים התלמיד/ה לבית הספר. התלמידים גם מתרגלים הכנת מאכלים מפירות ומירקות ורישום המתכון.

עמודים 132-111

תנך.png

יתרון שמיני

לשון בהקשר טקסטואלי

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.34.23 אח׳.png

קריאה צמודה של הטקסט על ידי התרגול הלשוני וכן חיזוק ויישום הידע הלשוני בהקשר לטקסט הנלמד/המוכר.

בספר תרגילי לשון הצמודים (כמעט) לכל אחד מהטקסטים הנלמדים. תרגילים אלו מאפשרים התבוננות נוספת  בטקסט ובנושאים הלשוניים  הכלולים בו וכן תרגול של נושאים לשוניים, אשר רובם מוכרים לתלמיד, והם נועדו לחיזוק השליטה בשפה. למידת השפה בדרך זו יוצרת למידה משמעותית וחווייתית. 

נציין כי בסיום הספר מופיעה יחידת לשון עצמאית ונפרדת בנושא שם העצם, הכוללת הסברים, דוגמאות ותרגילים מגוונים.

 

ביחידה זו כללנו את הנושא של שם העצם על פי כל רכיביו ומאפייניו. היחידה כוללת גם טקסטים קצרים לתרגול נוסף.

 

היחידה מהווה בסיס ידע לתרגילי הלשון בנושא שמות עצם בטקסטים הנלמדים.

יחידת הלשון: עמודים 276-224

תנך.png

יתרון תשיעי

יחידת מבחנים למורה

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.34.26 אח׳.png

· שליטה בפרקים של הספר מבחינת הרעיונות המרכזיים כמו, מאפייני הסוגה (לדוגמה, בפרק ה״משל״) וכמו נושאי תוכן (לדוגמה, התייחסות למעבר המצוי בטקסט של המבחן, בזיקה לחומרים שנלמדו בכיתה).  

· התמודדות עם טקסט שלא נלמד בדרגות הבנה שונות

· יכולת הבעה בכתב בתשובות הפתוחות ובתרגיל של כתיבת טקסט קצר.

· בדיקה קצרה של תת-נושא כמו "הבחנה בין דעה לעובדה", מבחן 10. 

המדריך למורה: עמודים 256-232

   · 10 מבחנים ופתרונם

   · 6 הצעות להערכה חלופית

תנך.png

יתרון עשירי

לימוד הגייה באמצעות שירים

האזנה לשירים ולפזמונים היא כלי חשוב ברכישת השפה, כי היא מקלה מאוד בזכירת המילים והגייתן ומובילה לשלטיה טובה יותר בטקסט ובשפה.

עמודים 159-133

תנך.png
צילום מסך 2021-06-07 ב-6.34.30 אח׳.png

יתרון אחד עשר

טקסט עיוני הנלמד בהקשר

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.45.12 אח׳.png

לתלמידים קל יותר להתמודד עם הטקסט העיוני, כאשר הטקסט נלמד בהקשר ומקבל חיזוק ותמיכה על ידי טקסטים נוספים.

״עונת הילקוטים״ / יעל ניסקי

הכתבה נלמדת בהקשר לנושא ה״מעברים״, כאשר רכישת אביזרים חדשים לקראת חטיבת הביניים, היא חלק מההיערכות למעבר זה.

הטקסט מציג היבטים ושיקולים ברכישת ילקוט, וההקשר האקטואלי מסייע בהבנת הטקסט והסוגיות שהוא מעלה.

עמודים 29-21

תנך.png

הצום בנצרות, ביהדות ובאסלם

שלושה טקסטים נפרדים, שכל אחד מהם מציג את מאפייני הצום על פי הדתות השונות.

לאחר קריאת הטקסטים יכולים התלמידים להבחין במאפייני הצום בכל אחת משלוש הדתות וכן להציג בטבלה את המשותף והשונה בזיקה להקשר הרחב.

עמודים

תנך.png

· הצום ביהדות: 54-53

· הצום בנצרות: 55

· הצום באסלם: 57-56

״גאוותנות ויהירות״

הטקסט נלווה לסיפור העם ״בן האיכר והמגרפה״ (עמוד 58) 

טקסט המידע מסייע להבנה ולהערכה ביקורתית של  המאפיינים השליליים בתכונותיו של הבן הצעיר והיהיר ומצד שני, הסיפור מהווה הדגמה לסוג ההתנהגות של גאווה ויהירות, המאופיינת בהרחבה בטקסט המידע, ותורמת להבנת השלכותיה השונות. 

עמודים 65-64

תנך.png

איזופוס, ז'אן לה פונטיין ואיבאן קרילוב (ביוגרפיה)

על פי כל אחד משלושת הטקסטים ניתן לאפיין את טקסט הביוגרפיה, מטרותיו ומבנהו. אפיונים אלו מהווים בסיס להבנת הטקסט וכן להשוואה בין שלושת הממשילים. הטקסט  הופך למשמעותי גם בהקשר למשלים הנלמדים. 

עמודים

תנך.png

· הביוגרפיה של איזופוס: 165

· הביוגרפיה של ז'אן לה פונטיין: 167

· הביוגרפיה של ואיבאן אנדרייביץ' קרילוב: 169

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.54_edited.jpg

יתרון שנים עשר

הפעלות מעניינות מחוץ לכיתה

צילום מסך 2021-06-07 ב-6.54.02 אח׳.png

ביקור בשווקים

התלמידים מבקרים בשווקים (בהקשר לפרק ״לאכול בריא״, עמודים 111-132) ורושמים שמות ירקות ופירות.

ההנחיה היא, לקיים שיחות עם המוכרים והמוכרות בשוק; למשל לברר את מחירי הפירות והירקות, לשאול לגבי טריותם, ועוד.

ריאיון בעל/ת מקצוע

בהקשר לפרק ״לאכול בריא״, התלמידים מתבקשים לראיין בעל או בעלת מקצוע הקשור לנושא הבריאות, למשל דיאטנית, תזונאית, מוכר/ת בחנות של מזון בריאות וכדומה. 

התלמידים יציגו שאלות שהוכנו מראש וירשמו את התשובות שיקבלו לגבי קשר בין מזון לבריאות (מזונות מומלצים והנימוק לכך) וכן שמירה על בריאות הגוף גם בנושאי ספורט.

מוכנים לגלות עוד?

bottom of page