top of page

טעימה מפרק הלשון

?איך מעבירים שקופיות

במחשב: השתמשו בשורת הניווט שלמטה בשביל להעביר שקופיות. ניתן גם ללחוץ על המסך.

בטלפון או בטאבלט: החליקו ימינה ושמאלה בשביל להעביר ולהחזיר שקופיות. ניתן ללחוץ על כפתור ההגדלה למטה בשביל לפתוח את המצגת באפליקציה במכשירכם. 

bottom of page